U-13 Team

Sr. # Players
1 Akib Ansari
2 Lucky Shetke
3 Franklin Nazareth
4 Kunvarpal Singh Natt
5 Vian Murgod
6 Dinesh Singh Soubam
7 Lander Hans Maes
8 Divyajeet Deshmukh
9 Avelino Walke
10 Swaroop Gurav
11 Adam Konoth
12 Nishit Phadke
13 Sai Patil
14 Zorinpuia Ralte
15 Varun Makam
16 Shudhanshu Solanki
17 Parth Raut
18 Hitesh Yadav
19 Harsh Jagdale
20 Dishant Chavan
21 Ajinkya Garud
22 Advait Gujar
23 Fahad Shaikh
24 Ashish Shewale
25 Usman Khan
26 Aarav Gill
27 Abhayraj Singh Nughaal

Our Sponsors

Our Partners