Women’s Team

Sr. # Players
1 Aishwarya Gadekar
2 Sasha Pimento
3 Darshana Sanas
4 Muriel Adam
5 Senorita Nongpluh
6 Aarya Karpe
7 Shivani Harer
8 Pem Lepcha
9 Krishna Patel
10 Ella Dubey
11 Sanam Rathod
12 Gia Sundaram
13 Prathima Mukhia
14 Anjali Barke
15 Kimal Devkule
16 Shweta Borude
17 Shraddha Towar
18 Anushka Nadkarni
19 Radhika Puranik
20 Liyaan Akkalkothar
21 Hiba Faquih
22 Asha Naidu
23 Sayee Nikam
24 Varda Kannal
25 Samruddhi Dethe
26 Monishaa Pandhu
27 Swamini Kakade
28 Smidhi Vasant Khokale

Our Sponsors

Our Partners